Samuel Entreprenad

Entreprenadtjänster


Vi erbjuder ett brett utbud av entreprenadtänster med allt från enstaka leveranser av grus eller matjord till helhetsåtagenden för tex. avlopp, kabelförläggning i mark eller indragning av vatten samt anläggning/markfyllnad av trädgårdstomter.


Vi säljer också planerings- och matjord, sten samt grus för olika behov.


För entreprenadarbeten, kontakta Samuel Ekeblad på telefon 070-552 18 42.


Grävarbeten


Oavsett om jobbet är litet eller stort, så kan vi hjälpa er med det som behövs. Vi kan ta helhetsansvaret för alla gräv- och markarbeten vid tex installation av nytt avlopp, eller vid indragning av vatten och nya kabeldragningar.

Jord och grus


Vi levererar planeringsjord, matjord, grus samt stenmassor till era projekt.Planering trädgård


Behöver ni hjälp med att iordningställa gräsytor, odlingsområde eller stenpartier, så kan vi lösa detta med rätt maskiner och bra material.


Entreprenadmaskiner


Behöver du hjälp med att lyfta, gräva transportera eller flytta material, så kan vi hjälpa dig med detta, vi har maskinerna.