STARTSIDAN

  |  

STUGOR

  |  

TOMTER ATT KÖPA

  |  

JAKT & FISKE

  |  

OM SOMMEN

  |  

SOMMENTOMTER

  |  

AKTIVITETER

  |  

KONTAKT

  |  


Jakt & fiske
Fisket i Sommen
Jakt
Hyr båt
AllemansrättenFisket i Sommen


Öring, röding och gös kan trollingfiskas med högsäsong i april–maj. Spinnfisket efter gädda är bäst under vår och höst.

Längs stränderna i Andersbosjön finns många fina gäddvikar. Abborre, ål och vitfisk kan metas under sommaren. Vintertid kan pimpelfiske på isen ge lyckat resultat. Kulla gård säljer fiskekort som kostar 150 kr/vecka. Det går också att köpa årskort inklusive trolling för 800 kr.

Sommen anses vara ha ett av Sveriges bästa kräftfiskevatten. Signalkräftor fiskas i augusti och september. Gäster i stugorna kan hyra 10 burar för 50 kronor per fisketillfälle. Kräftbete kan ordnas vid behov. Kostnad per fångat kilo kräftor är 200 kronor.

I Sommens finns 22 fiskarter:
Abborre (Perca fluviatilis)
Benlöja (Alburnus alburnus)
Bergsimpa (Cottus poecilopus)
Braxen (Abramis brama)
Elritsa (Phoxinus phoxinus)
Färna (Leuciscus cephalus)
Gers (Gymnocephalus cernus)
Gädda (Esox lucius)
Gös (Sander lucioperca)
Lake (Lota lota)
Mört (Rutilus rutilus)
Nors (Osmerus eperlanus)
Ruda (Carassius carassius)
Röding (Salvelinus alpinus)
Sarv (Rutilus erythrophthalmus)
Sik (Coregonus fera)
Siklöja (Coregonus albula)
Småspigg (Pungitius pungitius)
Sutare (Tinca tinca)
Vimma (Vimba vimba)
Öring (Salmo trutta)
Ål (Anguilla anguilla)
Kräftor (Astacus pacifastacus)

Tänk på att det finns bestämmelser att följa som fastställts av Sommens fiskevårdsområde. Bland annat fredningstider, fredningsområden och mått. Och tänk på allemansrätten, det är en förmån att få vistas i naturen – men det medför också en rad skyldigheter.

Klicka här för detaljerad info:
 

Logga in

SOMMENTOMTER   |  KULLA GÅRD   |  590 16  BOXHOLM   |  INFO@SOMMENTOMTER.SE   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA