STARTSIDAN

  |  

STUGOR

  |  

TOMTER ATT KÖPA

  |  

JAKT & FISKE

  |  

OM SOMMEN

  |  

SOMMENTOMTER

  |  

AKTIVITETER

  |  

KONTAKT

  |  


Tomter att köpa
Priser på tomter
Byggrätt
Badplats och hamn
Vatten och avlopp
Övriga tjänster
Inspirerande hus
Tomtinfo som PDF-fil
Informationen in DeutschVatten och avlopp

 

De nya tomterna har fått en egen vattentäkt via ett nytt vattenreningsverk.

Vatten avlopp

Vattenbrunnen har borrats i den sydöstra delen av planområdet och vattenledningar har lagts på ett sådant djup att husen har tillgång till vatten året runt.

I områdets nordöstra har ett biologiskt reningsverk för avloppet placerats. Det renade avloppsvattnet kommer att ledas till ett våtmarksområde som ligger öster om planområdet.

Ett kontroll- och övervakningsprogram för reningsverket finns för att garantera anläggningens säkerhet.

En rad redan befintliga fastigheter har anslutits till den nya vattentäkten som togs i drift under juli månad 2007. Totalt kommer 87 hushåll att vara anslutna när allt är klart och berörda fastighetsägare slutfaktureras löpande varefter påkoppling sker. Ska fler hushåll anslutas måste reningsverket byggas ut.

Logga in

SOMMENTOMTER   |  KULLA GÅRD   |  590 16  BOXHOLM   |  INFO@SOMMENTOMTER.SE   |  WEBBYRÅ: HAMRÉN MEDIA